اثرات نادیده گرفتن و قدردانی کردن برما


در این ویدیو توجه شما را به یکی دیگر از ویدیو های گروه خودیاب جلب می کنیم. امیدواریم که شما عزیزان را در راه خودیابی و خودشناسی کمکی کرده باشیم.
لطفا نظرات خود را با ما شریک سازید.
با تشکر
گروه خودیاب

……………………………………………………………………….
صفحه فیسبوک ما:

#khodyab
Facebook Group Machine

3 thoughts on “اثرات نادیده گرفتن و قدردانی کردن برما”

Comments are closed.