چطور دوستان خود را به یک گروه فیسبوک دعوت کنیم؟


پاسخ به سوالات شما (ویدئو دوم)
.
.
در این ویدئو به چه سوالاتی از شما پاسخ داده خواهد شد:
.
.
.
– چطور می توانیم دوستان خود را به یک گروه و یا صفحه فیسبوک دعوت کنیم!؟
.
– فیسبوک چه امکاناتی را برای دعوت کردن افراد به یه گروه و یا پیج در اختیار ما قرار می‌دهد!؟
.
– چطور می توان ویدئو های بعدی را دنبال کرد؟
.
.
#قصه_های_شهر_ما
Facebook Group Machine