Quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook


HƯỚNG DẪN CÁCH BÁN HÀNG, QUẢNG CÁO VÀ KIẾM TIỀN TRÊN FACEBOOK

MobiFone mời giảng viên Nguyễn Phan Anh mở buổi hướng dẫn đào tạo #kinhdoanhonline trên #facebook .
1. #Xuhướng kinh doanh online
– Các yếu tố quyết định mua sắm trực tuyến.
– Vì sao khách hàng không mua?
2. #Quảntrịrủiro và sự thay đổi
3. #Chiếnlượcbánhàng trên Facebook Profile
4. Bán hàng và #xâydựngthươnghiệu trên Fb group
5. Bán hàng trên facebook #marketplace
6. Hướng dẫn #chạyquảngcáo #Facebook_ads trên điện thoại
7. Hướng dẫn tạo quảng cáo trên mobile bằng #trìnhquảnlýquảngcáo
8. #Cáchtínhchiphí bán hàng online và trên facebook
9. Tối ưu quảng cáo, #tốiưu video
10. #Kỹthuật chạy quảng cáo, tối ưu giá thầu.
11. Kỹ năng viết và làm content bán hàng
– Content marketing là gì
– Content marketing gồm những định dạng nào?
– Các kênh phát triển phân phối content để bán hàng.
– Các loại nội dung để bán hàng
12. Quy trình #pháttriểnnộidung hiệu quả
Facebook Group Machine

1 thought on “Quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook”

Comments are closed.